Inauguracja roku 2020/2021

Z A P R O S Z E N I E

 Inauguracja roku 2020/2021 odbędzie  się  w dniu 8 października 2020 r.

(czwartek godz.11.00) 

w Ośrodku Kultury ARSUS ul. Traktorzystów 14

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Marek Drozdowski

„Warszawa w czasie wojny bolszewickiej 1919/1921”

Serdecznie zapraszamy słuchaczy TUTW na inaugurację

ZARZĄD TUTW

P A M I Ę T A J!                Zasłoń nos i usta maseczką, dezynfekuj ręce.