O nas

  • Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie zostało utworzone w 2003 roku. Zarejestrowano w Sądzie jako stowarzyszenie słuchaczy w 2003 roku.
  • Podstawą naszego działania jest Statut.
  • Liczebność naszego Uniwersytetu kształtuje się od 60 słuchaczy w 2003 roku do 214 słuchaczy w 2010 roku i do 320 słuchaczy w Inauguracje Roku Akademickiego w 2013r.
  • Głównym źródłem finansowania działalności są składki roczne i wpisowe (jednorazowa wpłata ).
  • Nasze władze (zarząd) wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków.
  • Rok akademicki składa się z dwóch semestrów – zimowy i letni, od października do czerwca.
  • Prowadzimy różnorodne formy edukacji: wykłady ogólne, sekcje zainteresowań, lektoraty, gimnastyka i wiele innych.
  • Mamy
  • instytucje wspomagające naszą działalność