Pożegnanie

………śmierć tak punktualna, że zawsze nie w porę…….

 Ks. Jan Twardowski

Z głębokim smutkiem i żalem,  przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej Prezes TUTW

Lucyny Wasilewskiej

Zarząd, Komisja Rewizyjna i Słuchacze TUTW w Ursusie